Valrörelsen är nu i full gång, sena kvällar och tidiga morgonar är numera min vardag – jag ligger helt klart minus på mitt sovkonto. Men vad gör det, det är ju som sagt valrörelse. Mina dagar består av kampanj, kampanj och ytterligare kampanj. Vi knackar dörrar, lappar bilar och brevlådor, pratar med väljare, deltar i debatter och intervjuer m.m. Som ni märker så är det dygnet runt.

Idag hade vi en kampanj på torget med Gunilla Carlsson (vår förste vice partiordförande) där vi serverade lunch i form av korv med bröd till våra väljare. Mycket uppskattat bland alla som kom fram och fick då även chansen att prata direkt med oss politiker.

Så varför ska man rösta på nya moderaterna i Västerviks kommun? Svaret är mycket enkelt och jag ska uppge tio bra skäl till att rösta på oss.

1. Vi fortsätter utveckla vår kommun för framtiden.
– T.ex. bygga ut bredband och utveckla gång- och cykelvägar i kommunen.

2. Vi skapar möjligheter för unga att få jobb.
– T.ex. etablera en utbildning för unga entreprenörer för att stärka och utveckla dem som företagare.

3. Du kan välja vilket som är bäst för dig.

4. Företagen och jobben blir fler.
– T.ex. verka för en förbättrad infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik som för det möjligt att bo och arbeta i hela kommunen.

5. Vi ger alla människor möjlighet att växa.
– T.ex. genom utbildning, vidareutbildning och jobb.

6. Vi fortsätter jobba för bättre kommunikationer.
– T.ex. bygga en södra infart till Västervik och bättre väg/järnväg till bl.a. Linköping.

7. Vi använder varje skattekrona effektivt.
– T.ex. skapa en fortsatt stabil ekonomi med större marginaler för satsningar och punktinsatser.

8. Vi fortsätter satsa på kunskap och kompetens.
– T.ex. införa läsgaranti vid utgången av åk 1 och höja lärarlönerna.

9. Vi jobbar för jämlikhet, tolerans och trygghet.
– T.ex. ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet och utöka antalet trygghetsboenden.

10. Vi gör det tillsammans.
– Tillsammans skapar vi en bättre kommun.