Blog Image

Elin Landerdahl

Vi vill ge dig en tryggare ålderdom

Politik Posted on Sat, September 13, 2014 17:26:09

Många av våra gamla är en skör och sårbar patientgrupp. Inte sällan besväras man av flera sjukdomar, med många olika mediciner som ska fungera tillsammans. När dessa patienter hamnar på sjukhus behöver de få möjlighet till en vård där man kan se helheten hos dem. Under en kort period infördes så kallade äldreteam på länssjukhuset – med gott resultat. Nu har S, V och MP har tagit bort äldreteamet. Detta vill vi återinföra. Äldreteam ska vara ett komplement och stöd för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonalen. De ska borga för att ingen faller mellan stolarna, utan kan känna trygghet och att man blir sedd och lyssnad på. Syftet är att förbättra vården för de svårast sjuka äldre. Dessa team bör bestå av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och apotekare från landstinget och kommunerna. Samtidigt kommer vi, i hela landet, att förenkla processerna för att få en trygg ålderdom i våra kommuner. Vi i alliansen föreslår nu att alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i trygghetsboende för alla över 85 år som har beviljats hemtjänst, vi kallar det för en äldreboendegaranti. Dessutom ska kommunerna kunna erbjuda trygghetsboende och särskilt boende utan biståndsbedömning.

Vi vill på detta sätt förbättra kvaliteten i omhändertagandet av de mest sjuka äldre både inne på sjukhusen och i deras hemmiljö och kunna erbjuda läkarbesök i hemmet. På så sätt tror vi att man kan minska besöken på sjukhusens akutmottagningar.

Vi vill också bredda vårdvalet i vårt län så att det blir möjligt att öppna särskilda äldrevårdscentraler, där den vård som ges är särskilt inriktad på vård efter 75 år. Detta finns redan i till exempel Skåne och Västra Götaland och nu är det dags för även Kalmar län.

Elin Landerdahl (M)
Kandidat till landstingsfullmäktige

Malin Sjölander (M)
Riksdagskandidat, Kalmar länStudier på distans

Vardag Posted on Sat, September 13, 2014 01:11:38

Mitt i denna valrörelse så har jag även börjat studera statsvetenskap på distans mot Mittuniversitetet. Jag läser på halvfart då jag kommer att vara kvar med en heltidstjänst på Skatteverket. Jag gör så till en början i alla fall så får vi se hur jag väljer att göra senare.

Det känns riktigt bra att fem år efter studenten (vart tog tiden vägen?!) äntligen veta vad jag vill satsa på. Jag har velat studera vidare men inte riktigt vad. Jag har varit inne på många spår men inget har känts rätt. Men nu sitter jag här och hoppas att detta känns bra och att jag inom några år kommer att ha en kandidat i statsvetenskap.

Jag hade min första inlämning idag (återigen, mitt i en valrörelse!). Håll alla era tummar att den går hem.

Nu ska jag faktiskt sova, ska upp igen om sex timmar då ytterligare en heldag med kampanj väntar så välkomna till Fiskaretorget i Västervik. Vi kommer att bjuda på lunch och underhållning.Tio bra skäl

Politik Posted on Sat, September 13, 2014 00:55:28

Valrörelsen är nu i full gång, sena kvällar och tidiga morgonar är numera min vardag – jag ligger helt klart minus på mitt sovkonto. Men vad gör det, det är ju som sagt valrörelse. Mina dagar består av kampanj, kampanj och ytterligare kampanj. Vi knackar dörrar, lappar bilar och brevlådor, pratar med väljare, deltar i debatter och intervjuer m.m. Som ni märker så är det dygnet runt.

Idag hade vi en kampanj på torget med Gunilla Carlsson (vår förste vice partiordförande) där vi serverade lunch i form av korv med bröd till våra väljare. Mycket uppskattat bland alla som kom fram och fick då även chansen att prata direkt med oss politiker.

Så varför ska man rösta på nya moderaterna i Västerviks kommun? Svaret är mycket enkelt och jag ska uppge tio bra skäl till att rösta på oss.

1. Vi fortsätter utveckla vår kommun för framtiden.
– T.ex. bygga ut bredband och utveckla gång- och cykelvägar i kommunen.

2. Vi skapar möjligheter för unga att få jobb.
– T.ex. etablera en utbildning för unga entreprenörer för att stärka och utveckla dem som företagare.

3. Du kan välja vilket som är bäst för dig.

4. Företagen och jobben blir fler.
– T.ex. verka för en förbättrad infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik som för det möjligt att bo och arbeta i hela kommunen.

5. Vi ger alla människor möjlighet att växa.
– T.ex. genom utbildning, vidareutbildning och jobb.

6. Vi fortsätter jobba för bättre kommunikationer.
– T.ex. bygga en södra infart till Västervik och bättre väg/järnväg till bl.a. Linköping.

7. Vi använder varje skattekrona effektivt.
– T.ex. skapa en fortsatt stabil ekonomi med större marginaler för satsningar och punktinsatser.

8. Vi fortsätter satsa på kunskap och kompetens.
– T.ex. införa läsgaranti vid utgången av åk 1 och höja lärarlönerna.

9. Vi jobbar för jämlikhet, tolerans och trygghet.
– T.ex. ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet och utöka antalet trygghetsboenden.

10. Vi gör det tillsammans.
– Tillsammans skapar vi en bättre kommun.