Vi vill göra din journal
i sjukvården tillgänglig för dig via Internet. På så vis blir du mer delaktig i
besluten om dig själv. Ibland går mötet med läkaren fort och det är inte alltid
man hinner uppfatta allt som sägs utan man ska kunna i lugn och ro sätta sig
hemma i efterhand och ta del av allt som vårdpersonalen informerat om. Vi vill
att du som patient ska kunna läsa din journal, boka, avboka och ändra tider,
lista om dig och beställa nya recept dygnet runt via Internet. Vi ser det som
en viktig service för alla medborgare.

Elin Landerdahl
Landstingskandidat (M)