Ikväll har många barn och ungdomar svårt att sova. De flesta
är lite extra pirriga över vad som ska ske imorgon. Imorgon då skolorna I
Västerviks kommun börjar igen efter sommarlovet. De ser fram emot att träffa alla
kompisar och visa upp den nya ryggsäcken som mamma och pappa har köpt. Men
tyvärr känner inte alla samma känsla. Många har också svårt att sova men av en
helt annan anledning. De ska gå tillbaka till skolan, lämna tryggheten som de
har känt under sommarlovet. Klumpen i magen bara växer och växer för var minut
som går. Känslan att bli utfryst, inte räcka till, bli kränkt och mobbad.

I många av fallen är inte en vuxen medveten om situationen
och hur pass allvarlig den är. Nu menar jag absolut inte att de vuxna blundar
för problemet utan att det inte är alltid att de vuxna ser. Kränkning och
mobbing är inte ”bara” en knuff i korridoren eller ett elakt ord på skolgården
utan det har blivit så mycket mer så. Det sker via sms och sociala medier,
vilket är svårt för de vuxna att upptäcka. Här behövs det göras någonting. Jag
vill ha nolltolerans vad gäller kränkning och mobbing. Att ett barn, en ungdom
ska hamna i utanförskap i ett så tidigt stadie i livet är inte acceptabelt. Men
för att det ska bli nolltolerans så måste vi alla hjälpas åt. Hjälpas åt att
upptäcka och utrota all kränkning och mobbing.

En av mina främsta valfrågor är just att jag vill förbättra
och skapa en tydligare samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vår
skolhälsa. Att vi tidigt ska kunna se om någon elev mår dåligt. Detta på grund
av kränkning i skolan, men också om eleven far illa utanför skolan av olika
anledningar. Det kan vara missbrukande föräldrar eller om man själv har ett
missbruk. Ju tidigare insatser kommunerna runtom i Sverige gör desto mindre får
vi att göra i ett senare skede. Det är ju som vi alla vet i förskolan och
skolan som grunden för ett liv byggs upp. Det är viktigt att alla elever får
samma förutsättningar till ett bra liv.

Till sist vill jag bara skriva att någonting som gör mig
riktigt förbannad är när jag läser i tidningarna att den utsatte är den som får
byta skola. Vi, moderater, kommer alltid att ta den utsatte elevens parti. Det
är inte den som utsätts för mobbing som ska behöva byta skola för att göra sig
fri från de som mobbar. Det är en självklarhet enligt oss.

Vi måste alla hjälpas åt för att bygga att bra Sverige
bättre.