Sedan Alliansen vann svenska folkets förtroende för att styra landet 2006 har en kvarts miljon fler fått ett arbete att gå till. Detta trots en global lågkonjunktur som drabbat de flesta länder i vår omvärld, något som SSU och Socialdemokraterna dock verkar ha missat – kanske för att Sverige varit så pass förskonat tack vare Alliansens ansvarsfulla politik.

För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga har Alliansen halverat arbetsgivaravgifterna. Detta tycker SSU är dåligt, i tidningen den 16/4, och hänvisar till IFAUs rapport att ”bara” 10 000 arbetstillfällen för unga skapats. Och det är på kort sikt, det är ännu en så pass ny reform att det inte går att säga hur många jobb reformen kommer att skapa på längre sikt.

10 000 ungdomar har alltså funnit tryggheten i en egen anställning. Det borde väl ett ungdomsförbund välkomna. Men istället lyfter SSU fram Socialdemokraternas förslag som innebär att det blir dubbelt så dyrt att anställa unga under 25 år. Sanningen är att Socialdemokraterna för en direkt jobbfientlig politik som särskilt riktar in sig på unga. I deras senaste budgetmotion för 2014 så satsar den mer än varannan skattekrona (56 %) på utbyggda bidrag och transfereringssystem. Detta ska ställas mot mindre än var tionde krona på skola, sjukvård eller näringsliv (9 % på respektive område).

Sammantaget är det anmärkningsvärt att SSU och Socialdemokraterna å ena sidan säger sig vilja bekämpa ungdomsarbetslösheten men å andra sidan så lägger man fram politiska förslag efter förslag som är direkt jobbfientliga och som höjer trösklarna in på arbetsmarknaden för landets unga. Sedan 2007 har unga anställda nedsatta arbetsgivaravgifter.

Enligt IFAU har detta skapat minst 10 000 nya jobb för unga, på kort sikt. Till skillnad från SSU menar vi att det är bättre än 10 000 arbetslösa ungdomar. Skiljelinjen i svensk politik mellan vilka som står för arbete, Alliansen, och bidrag, Socialdemokraterna och vänsterpartierna, blir allt tydligare för varje dag som går.

Elin Landerdahl (M),
Ordförande MUF Västervik/Vimmerby

Jan R Andersson (M),
Riksdagsledamot Kalmar län